Keitä me olemme

Olemme moniammatillinen joukko kokeneita arvioinnin asiantuntijoita.

Iris Pasternack, yrityksen perustaja, on työterveyslääkäri ja pitkän linjan HTA-ammattilainen. 

Pasi Arosella on yli kymmenen vuoden kokemus terveydenhuollon taloudellisista arvioinneista, vaikuttavuustutkimuksesta ja tilastollisista analyyseistä. Lisäksi hän on kiinnostunut päätösanalyysien metodologiasta ja projektien arvioinneista. 

Neill Booth on terveydenhuoltotutkimuksen tutkija, jotka on erikoistunut pääasiassa HTA:han liittyvään taloudelliseen arviointiin. Hän on kiinnostunut muun muassa terveystaloudellisten arviointien asianmukaisesta tulkinnasta ja kriittisestä arvioinnista. Neill on muun muassa toiminut konsulttina yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ja ministeriöille. Neillin jäsenyydet: HTAi, ISPOR, HESG ja Terveystaloustieteen seura.

Jaana Isojärvi on informaatikko, joka on erikoistunut HTA:ta, systemaattisia katsauksia ja taloudellisia arviointeja varten toteutettaviin kirjallisuushakuihin. Hän on erityisen kiinnostunut reaalimaailman datan ja kliinisiin kokeisiin liittyvän julkaisemattoman tutkimustiedon löytämisen menetelmistä. Jaana on HTAi Information Retrieval Groupin jäsen.

Marjukka Mäkelä on professori ja yleislääketieteen erikoislääkäri, joka on yli 20 vuotta tehnyt ja ohjannut terveydenhuollon menetelmäarvioita, hoitosuosituksia ja järjestelmällisiä katsauksia. Hänellä on kokemusta alan kansainvälisestä yhteistyöstä muun muassa INAHTA:n ja GINin puheenjohtajana sekä HTAi:n hallituksessa ja sen tieteellisen lehden International Journal of Technology Assessment in Health Caren (IJTAHC) päätoimittajana.

Maija Saijonkarilla on yli kymmenen vuoden kokemus terveydenhuollon menetelmien arvioinnista, lääketieteellisestä kirjoittamisesta ja tiedonvälityksestä. Erityisesti hän on kiinnostunut järjestelmällisten katsausten metodologiasta ja diagnostisten menetelmien arvioinneista.

Summaryxillä on neuvoa antava tukiverkosto. Sen jäseninä ovat Itä-Suomen yliopiston potilasturvallisuuden professori, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin ylilääkäri Risto P. Roine, Helsingin yliopiston terveystaloustieteen professori (emeritus) Harri Sintonen sekä Helsingin yliopiston farmakoekonomian professori Marja Blom.
(c)2018, All Rights Reserved