Mitä me teemme

Teemme systemaattisia kirjallisuuskatsauksia, kustannusvaikuttavuusanalyysejä, budjettivaikutusanalyysejä sekä tapaustutkimuksia. 

Sairaala-HTA
Tuemme HTA-työn liittämistä osaksi sairaaloiden investointisuunnittelua ja hankintapäätöksiä. 0lemme kehittäneet yhteistyössä sairaaloiden kanssa lomakkeen, jonka avulla teknologioiden tarvetta voi perustella ja kuvata. 

Budjettivaikutuksen summittaiseen arviointiin olemme tehneet laskurin, joka on vapaasti käytettävissä ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Keskustelemme mielellämme lisää tarpeisiinne sopivasta budjettivaikutusanalyysistä. 
Merkittävien investointien kohdalla tarvitaan perusteellisempaa arviointia, esimerkiksi uuden eurooppalaisen Mini-HTA-mallin mukaisesti. 

Kelan tutkimushankkeet

Kesäkuussa 2017 valmistui hanke Krooninen väsymysoireyhtymä: Etiologia, diagnostiikka, hoito sekä kuntoutusinterventiot. Vuonna 2015 valmistui hanke Miten tunnistaa varhaiskuntoutuksen tarve työelämässä?  Lokakuussa 2018 valmistui hanke Selkäydinvammapotilaan kuntoutuksen vaikuttavuus. Tällä hetkellä käynnissä on yksi Kelan rahoittama hanke. 

Sosiaali- ja terveysministeriön Palveluvalikoimaneuvoston hankkeet
Maalis-huhtikuussa 2018 valmistuivat raportit psykoterapian vaikuttavuudesta mielenterveyshäiriöiden ja päihteiden väärinkäytön hoidossa sekä moniammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta subakuutin selkäkivun kuntoutuksessa. Lokakuussa 2017 valmistuivat Palveluvalikoimaneuvoston toimeksiannosta hankkeet kustannusvaikuttavuuden käyttämisestä terveydenhuollon palveluvalikoiman määrittelykriteerinä ja terveydenhuollon priorisoinnista eri maissa.

EUnetHTA ja HTA Core Model®
Olemme osallistuneet HTA Core Modelin®, yhteiseurooppalaisen arviointimallin kehittämiseen. Malli tarjoaa yhteisen rakenteen, metodologian ja raportointialustan eurooppalaiselle arviointityölle.
(c)2018, All Rights Reserved