Keitä me olemme


Olemme moniammatillinen joukko kokeneita arvioinnin asiantuntijoita.

Pasi Arosella on yli viidentoista vuoden kokemus terveydenhuollon taloudellisista arvioinneista, vaikuttavuustutkimuksesta ja tilastollisista analyyseistä. Lisäksi hän on kiinnostunut päätösanalyysien metodologiasta ja projektien arvioinneista.

Neill Booth on terveydenhuoltotutkimuksen tutkija, jotka on erikoistunut pääasiassa HTA:han liittyvään taloudelliseen arviointiin. Hän on kiinnostunut muun muassa terveystaloudellisten arviointien asianmukaisesta tulkinnasta ja kriittisestä arvioinnista. Neill on muun muassa toiminut konsulttina yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ja ministeriöille. Neillin jäsenyydet: HTAi, ISPOR, HESG ja Terveystaloustieteen seura.

Jaana Isojärvi on tietoasiantuntija, joka on erikoistunut laajoihin, systemaattisia katsauksia, terveydenhuollon menetelmien arviointeja ja taloudellisia arviointeja varten toteutettaviin kirjallisuushakuihin. Jaana vastaa kaikille avoimen Summarized Resesearch in Information Retrieval for HTA (SuRe Info) -verkkoresurssin ylläpidosta yhdessä kansainvälisen työryhmän kanssa, ja hän on kokenut kouluttaja. Jaanan jäsenyydet: HTAi Information Retrieval Group ja Vaikuttavuusseura ry.

Marjukka Mäkelä on emeritaprofessori ja yleislääketieteen erikoislääkäri, joka on yli 20 vuotta tehnyt ja ohjannut terveydenhuollon menetelmäarvioita, hoitosuosituksia ja järjestelmällisiä katsauksia. Hänellä on kokemusta alan kansainvälisestä yhteistyöstä muun muassa INAHTA:n ja GINin puheenjohtajana sekä HTAi:n hallituksessa ja sen tieteellisen lehden International Journal of Technology Assessment in Health Caren (IJTAHC) päätoimittajana.

Maija Saijonkarilla on yli viidentoista vuoden kokemus terveydenhuollon menetelmien arvioinnista, lääketieteellisestä kirjoittamisesta ja tiedonvälityksestä. Erityisesti hän on kiinnostunut järjestelmällisten katsausten metodologiasta ja diagnostisten menetelmien arvioinneista.

LL Iris Pasternack (1962-2020) perusti Summaryxin vuonna 2013.