Mitä me teemme


Teemme systemaattisia kirjallisuuskatsauksia, kustannusvaikuttavuusanalyysejä sekä budjettivaikutusanalyysejä. Toteutamme tarpeidenne mukaisen arvioinnin käyttäen parhaita, ajantasaisia menetelmiä. Arvioinnin laajuus sovitaan kanssanne.

HTA
Olemme tehneet laajuudeltaan erilaisia kirjallisuuskatsauksia KELAlle, Sosiaali- ja terveysministeriön Palveluvalikoimaneuvostolle sekä yrityksille.

Sairaala-HTA
Tuemme HTA-työn liittämistä osaksi sairaaloiden investointisuunnittelua ja hankintapäätöksiä. Olemme kehittäneet yhteistyössä sairaaloiden kanssa lomakkeen, jonka avulla teknologioiden tarvetta voi perustella ja kuvata.

Budjettivaikutusarvioinnit
Budjettivaikutuksen summittaiseen arviointiin olemme tehneet laskurin, joka on vapaasti käytettävissä ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Merkittävien investointien kohdalla tarvitaan perusteellisempaa arviointia, esimerkiksi uuden eurooppalaisen Mini-HTA-mallin mukaisesti.
Keskustelemme mielellämme lisää tarpeisiinne sopivasta budjettivaikutusanalyysistä.  

Konsultoinnit ja selvitykset
Olemme avustaneet yrityksiä palveluiden kysynnän arvioinneissa. Julkiselle sektorille olemme valmistaneet selvityksiä terveydenhuollon käytännöistä.

EUnetHTA ja HTA-metodologian kehittämistyö
Olemme osallistuneet HTA Core Modelin, yhteiseurooppalaisen arviointimallin kehittämiseen. Malli tarjoaa yhteisen rakenteen, metodologian ja raportointialustan eurooppalaiselle arviointityölle.