Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Summaryx mediassa

Rajanvetäjät tarttuivat kalliisiin lääkkeisiin: mi­kä hoi­to kuu­luu Suo­men tervey­den­huoltoon ja mi­kä ei? Suomen Lääkärilehti 45/2017 10.11.2017 

Helsingin Sanomat 7.10.2017

Helsingin Sanomat 10.7.2017

Iltalehti 27.6.2017

 
Julkaisut ja esitykset

Iris Pasternack: Tautitehdas – Kuinka ylidiagnostiikka tekee meistä sairaita. Atena, 2015.

 

Neill Booth, Pasi Aronen, Marjukka Mäkelä. Selvitys kustannusvaikuttavuuden käyttämisestä yhtenä terveydenhuollon palveluvalikoiman määrittelykriteerinä (STM:n raportteja ja muistioita 2017:30)

Maija Saijonkari, Marjukka Mäkelä, Neill Booth. Katsaus terveydenhuollon priorisointiin eri maissa (STM:n raportteja ja muistioita 2017:18)

Iris Pasternack, Anni Remahl, Anneli Ahovuo-Saloranta, Jaana Isojärvi, Eeva Mäkinen. Krooninen väsymysoireyhtymä. Etiologia, diagnostiikka, hoito sekä kuntoutusinterventiot. Helsinki: Kela; 2017. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 3.

Esa Halmesmäki, Iris Pasternack, Risto Roine.  Hospital-based health technology assessment (HTA) in Finland: a case study on collaboration between hospitals and the national HTA unitHealth Research Policy and Systems 2016 14:25.

Iris Pasternack, Ilona Autti-Rämö, Katariina Hinkka, Jyrki Pappila. Miten tunnistaa varhaiskuntoutuksen tarve työelämässä? Kirjallisuuskatsaus työkyvyn heikkenemisen ennusmerkeistä ja varhaisen tunnistamisen työkaluista. Helsinki: Kela; 2015. Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 91.

Iris Pasternack, Seija Eskelinen. Liika on liikaa. Suomen Lääkärilehti 2014:48.

Iris Pasternack. Juridiikka täydentää terveydenhuollon menetelmien arviointia. IMPAKTI-uutiskirje 4/2014.

Iris Pasternack, Esa Halmesmäki, Risto Roine. Laitteita hankitaan sairaaloihin sattumanvaraisesti.
Helsingin Sanomat 14.6.2014.

Iris Pasternack. Health technology assessment (HTA) – linking science and implementation decisions. Biobusiness Day 26.5.2014.

Iris Pasternack. Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? HYKS:n psykiatrian klinikan tiistailuento 25.2.2014.

Iris Pasternack, Esa Halmesmäki, Risto Roine. Facilitators and barriers of using HTA in Finnish hospitals. HTAi Annual Meeting 2015, Oslo 16.6.2015. 

Iris Pasternack et al.
Collaboration between hospitals and HTA agencies. HTAi Annual Meeting 2014. 16-18 June 2014, Washington DC. 

Iris Pasternack et al. Collaboration between hospitals and national HTA agency in Finland. HTAi Annual Meeting 2014. 16-18 June 2014, Washington DC. 

Iris Pasternack et al. Who should receive work oriented intervention for work ability?
HTAi Annual Meeting 2014. 16-18 June 2014, Washington DC. 

Iris Pasternack. Health technology assessment as a tool for implementing new technologies in Finland. MedTech Nordic Procurement Conference in Oslo 13.11.2013.

Sairaala-HTA

Tuemme HTA-työn liittämistä osaksi sairaaloiden investointisuunittelua ja hankintapäätöksiä. Kehittelemme yhteistyössä sairaaloiden kanssa lomaketta, jonka avulla teknologioiden tarvetta voi perustella ja kuvata. Budjettivaikutuksen summittaiseen arviointiin on laskuri. Merkittävien investointien kohdalla tarvitaan perusteellisempaa arviointia, esimerkiksi uuden eurooppalaisen Mini- HTA-mallin mukaisesti. Olemme hiljattain kirjoittaneet artikkelin suomalaisesta sairaala-HTA -työstä.

 

Kelan tutkimushankkeet

Kesäkuussa 2017 valmistui hanke Krooninen väsymysoireyhtymä. Etiologia, diagnostiikka, hoito sekä kuntoutusinterventiot. Vuonna 2015 valmistui hanke Miten tunnistaa varhaiskuntoutuksen tarve työelämässä?Tällä hetkellä käynnissä on yksi Kelan rahoittama hanke.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön Palveluvalikoimaneuvoston hankkeet

Lokakuussa 2017 valmistuivat Palveluvalikoimaneuvoston toimeksiannosta hankkeet kustannusvaikuttavuuden käyttämisestä terveydenhuollon palveluvalikoiman määrittelykriteerinä ja terveydenhuollon priorisoinnista eri maissa. Valmistelemme parhaillaan selvitystä psykoterapian vaikuttavuudesta mielenterveyshäiriöiden ja päihteiden väärinkäytön hoidossa.

 

EUnetHTA ja HTA Core Model®

Osallistumme HTA Core Modelin®, yhteiseurooppalaisen arviointimallin kehittämiseen. Malli tarjoaa yhteisen rakenteen, metodologian ja raportointialustan eurooppalaiselle arviointityölle.

 

HTA-seminaari

Olimme mukana suunnittelemassa Healthtec Finland -FiHTAn järjestämää HTA-seminaaria, nimellä ’Tähtäimessä vaikuttavuus ja tarpeellisuus’ Helsingissä 12.2.2015. Seminaarin tarkoituksena oli tutustuttaa terveysteknologioiden kehittäjät ja päättäjät HTA:han, varhaiseen dialogiin sekä myyntilupa- ja korvattavuushakemusten laatimisen työkaluihin.